Rękojmia

Świadomi umiejętności naszych lekarzy oraz tego, że stosujemy rozwiązania o najwyższej światowej jakości, dajemy Państwu rękojmię na zabiegi, odbudowy oraz prace protetyczne wykonywane w naszym gabinecie.

Odbudowy kompozytowe zębów (w przypadku, gdy ząb nie wymaga dalszej odbudowy protetycznej) – 2 letnia rękojmia

Porcelanowe uzupełnienia protetyczne - 2 letnia rękojmia

Ruchome uzupełnienia protetyczne - 2 letnia rękojmia

Rękojmia traci ważność jeśli pacjent:

 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy.
 • nie utrzymuje prawidłowej czystości jamy ustnej i jednocześnie nie poddaje się profesjonalnym zabiegom higienizacyjnym.
 • samodzielnie naprawiał uszkodzenia protezy.

Rękojmia nie obejmuje:

 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe,
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i urazów mechanicznych,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu – recesji dziąseł, a co za tym idzie odsłonięcia powierzchni korzenia i brzegu korony protetycznej,
 • uszkodzeń mechanicznych zębów będących w trakcie leczenia,
 • leczenia kanałowego oraz ponownego leczenia kanałowego,
 • nadwrażliwości po odbudowie zęba,
 • krwawienia po zabiegu, krwiaków, lub ropni oraz złego samopoczucia i podwyższonej temperatury.

Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, które zalecono uzupełnić wówczas rękojmia zostaje skrócona do 6 miesięcy.

Leczenie zębów mlecznych objęte jest 3 miesięczną rękojmią.

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie do 2 tygodni od wystąpienia problemu.