Polityka gabinetu DENTAL ART

Gabinet dentystyczny Dental Art przy ul. Polnej 5 w Swarzędzu jest Indywidualną Praktyką Dentystyczną działającą na podstawie zezwolenia wydanego przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu. Celem działania gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki. Dental Art Stomatologia jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń refundowanych przez NFZ.

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ

 • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne,
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 60 minut
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje lekarz
 • W przededniu umówionej wizyty przypominamy wiadomością SMS o wizycie
 • W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyty telefonicznie lub wiadomością SMS najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą.
 • W przypadku wizyt poniedziałkowych odwołanie wizyty powinno nastąpić najpóźniej do godziny 15:00 w poprzedzający piątek.
 • W przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed zaplanowaną wizytą lub w przypadku nie pojawienia się na wizycie gabinet ma prawo zażądać opłaty za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas personelu i gabinetu w wysokości 50 zł za każde 30 minut czasu, który został zarezerwowany.
 • spóźnienie na wizytę powyżej 15 minut bez wcześniejszego powiadomienia jest traktowane jako rezygnacja i niepojawienie się na wizytę
 • Pacjent, który co najmniej dwa razy nie pojawił się na umówionej wizycie nie będzie zapisywany na kolejne wizyty telefonicznie, lecz będzie musiał umówić wizytę osobiście w rejestracji gabinetu i uiścić ustaloną z nim opłatę – zadatek, który będzie wykorzystany na poczet wizyty lub przepadnie w przypadku gdy pacjent kolejny raz nie pojawi się na wizycie lub odwoła ją później niż 24 godziny przed wizytą.

NA PIERWSZEJ WIZYCIE

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację oraz założenie kartoteki medycznej
 • Pacjent wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia ogólnego
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg

W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie zdjęć RTG, wycisków szczęki i żuchwy, zdjęć twarzy i zębów oraz skierowanie Pacjenta na badanie dodatkowe np. badanie krwi.
Wszystkie informacje oraz zdjęcia Pacjenta stanowią dokumentację medyczną i są objęte tajemnicą lekarską.
Zdjęcia i dokumentacja medyczna są przechowywane w gabinecie i na prośbę Pacjenta zostaną mu udostępnione.
Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie www gabinetu z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia Pacjenta (dot. zdjęć jamy ustnej i warg Pacjenta bez reszty twarzy). Gabinet może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz Pacjenta, ale ich wykorzystanie do wyżej wymienionych celów wymaga odrębnej, dobrowolnej zgody Pacjenta.

Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów. Wyrażenie zgody na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. W przypadku dużych zabiegów chirurgicznych (długi czas i wysoki koszt zabiegu powyżej 2.000 zł) oraz innych zabiegów specjalistycznych z dziedziny chirurgii stomatologicznej zostaje pobierany zadatek na zabieg w wysokości 30% ceny zabiegu. Jest to spowodowane kosztami które gabinet musi ponieść żeby zakupić odpowiednie materiały oraz opłacić specjalistę, który będzie wykonywał dany zabieg. Jeśli pacjent nie poinformuje gabinetu o rezygnacji z zabiegu minimum 48 godzin przed zabiegiem lub nie pojawi się na zaplanowany zabieg, zadatek przepada w całości i nie jest zwracany.